Egyesületünkről

AZ EGYESÜLET ADATAI

Az egyesület neve: Siklósi Turisztikai Egyesület
Az egyesület székhelye: 7800 Siklós, Kossuth tér 15.
Az egyesület irodája megtalálható: 7800 Siklós, Vajda János tér 8. (Siklósi Vár Látogatóközpont)
Az egyesület bankszámlaszáma: 10402434-50526854-86811001
Az egyesület adószáma: 18744286-1-02
A szervezet nyilvántartási száma: 02-02-0003578
Az egyesület alapításának éve: 2016
Az egyesület elnöke: Halasi Andrea
Az egyesület titkára: Balázsné Kréth Ibolya

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

Az egyesület célja:
Siklós Város kulturális-, turisztikai- és közösségi életének fejlesztése, a város kulturális értékeinek és programjainak, turisztikai látványosságainak a széleskörű közönség számára megismerhetővé, elérhetővé tétele a magán és közszféra hatékony együttműködésének jövőbeni fejlesztésével, amelynek érdekében a következőkben meghatározott feladatokat végzi, illetőleg tevékenységeket látja el elsődlegesen non-profit jelleggel. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a non-profit jelleget szem előtt tartva, a céljainak eléréséhez és a non profit jellegű feladatainak és tevékenységeinek alárendelve, másodlagos jelleggel végez.

Az egyesület tevékenysége:

 • Az egyesület céljához kapcsolódó, a turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, és érdekképviselet non profit jelleggel.
 • Siklós Város kulturális-turisztikai értékeinek, programjainak helyi és nemzetközi szinten történő egységes képviselete, népszerűsítése.
 • Az egyesület céljainak megvalósulásához szükséges – az érinttettek bevonásával történő – turizmusfejlesztés és turisztikai marketing stratégia kialakítása.
 • Regisztrált turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezet létrehozása.
 • Turisztikai iroda működtetése
 • Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslattal és bírálattal segíti az aktuális feladatok megoldását, támogatja a magas szintű képzést és továbbképzést.
 • Javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a tevékenység fejlesztése, a turizmus bővítése érdekében.
 • Szükség szerint bevonja munkájában mindazokat a szakembereket, akik az egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani.
 • Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, szakmai kollégiumokkal.
 • A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat hazai és nemzetközi szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen működő külföldi társaságokkal két- vagy többoldalú együttműködési megállapodást köthet, továbbá segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai ezzel kapcsolatos tevékenységét.
 • Kulturális és turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, illetőleg pályázatokon való részvétel.
 • Egyesületünk másik fő tevékenysége a meglévő tagsági kör folyamatos bővítése, amely évről évre nagyobb számoknak örvend. Célja, a kapcsolati rendszer kiépítése, és gyakorlása tagok között, valamint a közös munka, együttműködés, programszervezés.